Hurtigbåtsamband:

Vil ha trekant mellom Ålesund, Vigra og Søvika

Et fulltallig kommunestyre i Ålesund ønsker å arbeide med å få et hurtigbåtsamband mellom Ålesund, Gjøsund og Hamnsundet/Søvika.

Mulig rute: Forslaget er ei hurtigbåtrute mellom Ålesund, Søvik og Gjøsund, med innfartsparkering og hyppige bussavganger.  Foto: NorKart

Nyheter

Hege Kristin Natland, kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Ålesund, foreslår et trekantsamband mellom Ålesund, Gjøsund og Hamnsund. Det vil ifølge henne lette presset for trange trafikkårer og knytte kommunen tettere sammen.  Foto: Arkiv

Framlegget kom fra Senterpartiets Hege Natland, i forbindelse med at kommunestyret skulle fastsette planprogram for areal, klima og transport i region Ålesund. Det var senterpartiets Hege Natland som la fram forslaget om å arbeide videre med å etablere et trekant-samband, med innfartsparkering og tilslutningsbusser med hyppige avganger.

Dette skal blant annet bygge ytre og nordre bydeler nærmere hverandre, men også øke kollektivandel og avlaste flaskehalser i trafikken.