- Oppfølginga frå helsevesenet var mangelfull

Den helsemessige oppfølginga er sentral for framtidig valdsrisiko, sa rettspsykiater Øyvind Jensen i tingretten måndag.

Sakkunnig: - Det er konsistente opplysingar om ustabile og uforutsigbare forhold i barndomsheimen, sa rettspsykiater Øyvind Jensen då han siterte frå eigen rapport. Her i samtale med forsvaradvokat Torgeir Langva og aktor Inger Myklebust Ferstad under ein pause.  Foto: Tarjei Ofstad

Nyheter

– Oppfølginga frå helsevesenet var etter dei sakkunnige si oppfatning mangelfull, sa Øyvind Erik Duguid Jensen (overlege ved psykiatrisk poliklinikk Kristiansund sjukehus.)