Heimevernet i Møre og Fjordane:

Sjefsskifte i HV-11

Knut Are Bakke (52) overtar som ny sjef for HV-11.

Heimevernet: Avtroppende HV-sjef, oberstløytnant John Arvid Svindland (t.v.), og ny sjef HV-11, oberstløytnant Knut Are Bakke.   Foto: Staale Wattø

– Distriktet er godt oppfylt med personell og materiell.

John Arvid Svindland
Nyheter

Etter drøyt tre år i stillingen, takker John Arvid Svindland for seg som distriktssjef for Heimevernet i Møre og Fjordane.