Dag Lindebjerg med sterk appell:

– Det er tungt at vi ikkje har vatn å symje i lenger

Stiftinga Voldabadet heldt folkemøte tysdag 3. mars. Dei frammøtte vart vist teikningar på korleis Voldabadet kan sjå ut, og jubla til appellar frå talarane.

Tar initiativ: Frå venstre: Dag Lindbjerg, Anne-Britt Aambø Hallaråker, Jon Heltne, Ottar M. Skare, Magne Aarseth og Stefan Ekberg. Formålet er å søke kompetanse, støtte og oppslutning.   Foto: Lene Mo Flataker

Nyheter

No ynskjer dei meir merksemd rundt planane. Under slagordet Eit bad for alle – ope for alle vart ei rekke ord presentert for dei frammøtte om utvikling, næringsliv, folkevekst og økonomi.