Ferjeprisene

Øker ferjetakstene med en sone - ikke to

Et flertall i samferdselsutvalget nøyer seg med å øke ferjetakstene med én sone fra 1. juli. Det opprinnelig forslaget var at takstene skulle økes med to soner.

Samferdselsutvalget i fylket nøyer seg med å øke ferjetakstene med en son. Med ryggen til leder Kristin Sørheim. Til venstre samferdselsdirektør Arild Fuglseth. Til høyre KrFs Randi Walderhaug Frisvoll.  Foto: Geir Strand

Nyheter

I tillegg vil flertallet i fylkestinget, bestående av Ap, Sp, Høyre, KrF, SV og MDG vurdere å sette takstene ytterligere ned dersom staten legger på bordet mer penger til fylkene.