Fire kvinneprester på gudstjeneste 8. mars:

Borgund kyrkje markerer kvinnedagen

Ikke mindre enn fire kvinner med presteutdanning deltar i gudstjenesten.

Sokneprest: Kari Vatne i Borgund menighet.   Foto: Arkivfoto: Nils Harald Ånstad

– Det internasjonale perspektivet er det viktigste, at kvinner i alle land skal oppleve at de er verdifulle

Kari Vatne
Nyheter

I år faller den internasjonale kvinnedagen på en søndag, og det blir kveldsgudstjeneste i Borgund kyrkje.

Der deltar fire kvinneprester; Kari Vatne (sogneprest i Borgund), Mary Rowland (prest og diakon i Borgund), Kirsti Evensen Bjåstad (prest i Spjelkavik og Sula) og Ida Marie Weltzien. Sistnevnte er prestestudent som skal ha praksis i menigheten i mars.

Borgund kyrkje har 8. mars-gudstjeneste som tradisjon, men med nytt tema hvert år. Det er en fast 8. mars-gruppe i menigheten som har forberedt gudstjenesten.

Ifølge en pressemelding vil temaet for denne være «uro».

Både den gode uroen som fører til handling – i forhold til blant annet klima og kvinners rettigheter – samt den uroen som lammer oss, som tar krefter og energi.

Det blir effekter av ulike slag, som belyser temaet. Musikalske krefter for kvelden blir Monica Solbjørg, Ketil Strand og Kjetil Kvangardsnes.

Etter gudstjenesten blir det kveldsmat på menighetshuset. Den er det Ålesund KFUK-forum som står for, ei kvinnegruppe som har vært i aktivitet i mer enn 30 år.

– 8. mars er en spesiell dag for meg, sier sogneprest Kari Vatne.

– Det var den dagen jeg slapp gjennom det trange nåløyet til evalueringsnemnda for prestetjeneste, for åtte år siden. Dermed kunne jeg ta praktikum og bli prest for seks år siden, forteller hun.

– Men det internasjonale perspektivet er det viktigste, at kvinner i alle land skal oppleve at de er verdifulle og at vi arbeider for likestilling for alle.