Gir røde kort til fylkespolitikerne etter kutt på vgs.

– Her er det én ting å gjøre, og det er å reversere skolekutta og gi ny søknadsfrist til 15. mai

Overskuddet på 300 millioner kroner i fylkeskommunen viser at skolekutta ble gjort på feil grunnlag, og ikke var nødvendige sparetiltak. Da må overskuddet tilbake til skolene, og elevene må få søke videregående på nytt.

Samlet mot fylkespolitikerne: Utdanningsforbundene reagerer kraftig på skolekutt i videregående skole, og varsler markeringer framover. Helst med elever og foresatte med på laget: — Kutta rammer elevene, men går også utover framtida til fylket, understreker fv. Pål Aarsæther i Norsk lektorlag, Magnhild Tafjord i Creo og Gerd Botn Brattli i Utdanningsforbundet.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Dette er forslag fra de tre utdanningsorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Creo - forbundet for kunst og kultur, som nå tar et felles initiativ overfor fylkespolitikerne og fylkesadministrasjonen etter de store kuttene i videregående skole før jul.