Ikkje oppsyn i Hessafjorden

Fiskeridirektoratet sett ikkje oppsyn under Borgundfjordfiske.

Det tradisjonsrike Borgundfjordfisket. ARKIV  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I ei pressemelding melder Fiskeridirektoratet at det ikkje blir sett oppsyn i Hessafjorden frå 1. mars 2020.

Frå og med denne datoen og til og med 31. mai er det forbod mot fiske i området i Borgundfjorden. Dette gjeld også andre artar enn torsk, hyse og sei. Dersom ein fiskar med handsnøre og fiskestong gjeld ikkje forbodet.


Dropper oppsyn under torskefisket

Fiskeridirektoratet dropper oppsynet under årets Borgundfjordfiske.


I same periode vil det også vere forbod mot stolpesette garn. Dette vil likevel vere lovleg når høgda på strekt maske i garn og stolpar totalt er mindre enn 23 meter.