Foreldre bekymra for skulesituasjonen i heile Giske kommune

Foreldra på Vigra og Valderøya meiner debatten om skulane i Giske har handla altfor mykje om kor vidt Giske skule, Alnes skule og Godøy ungdomsskule skal leggast ned.

Står opp for Giske-skulane: Foreldre og føresette på skulane på Valderøya og Vigra meiner det allereie er kutta nok på desse skulane. Frå venstre: Andreas Holmstrøm (forelder Vigra skule), Jannicke Valderhaug (SU Vigra barnehage), Torill Valderhaug (FAU Vigra skule), Anna-Lena Gjøsund (FAU-leiar Valderøy barneskule), Siv Remme Tomren (SU-leiar Vigra barnehage), Silje Brungot (nestleiar Valderøy barneskule) med Henny og Edvin, Ingrid Heggem Synnes (nestleiar SU, Vigra barnehage) med Mathias og Olai.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det er kvaliteten som er det viktigaste i skulen, meiner dei.