No vil også denne kommunen ha minnelund

Det er ikkje alle som ønsker å ha eit eige gravminne. Eller har nokon til å stelle grava. Det tek stadig fleire kommunar omsyn til. No er det Sykkylven sin tur.

Stadig fleire kommunar lagar til minnelundar, som her i Lier.   Foto: Kirken.no

Nyheter

– Vi har i desse dagar sett saman eit utval som skal sjå nærare på saka, mellom anna skal vi vurdere plassering og utforming, seier Bjørnar Midtbust, kommunalsjef i Sykkylven.