Arbeider for flere hurtigladestasjoner

Flere hurtigladestasjoner, og egne ladedager der folk kan få informasjon om elbiler.

Styret i Møre og Romsdal elbilforening. Fra venstre Rolf M. Ness (leder), Espen Ødegård (nestleder) , Paul Karstein Goksøyr, Einar Oterholm, Ingrid Ohrvik, Reidar Andestad og Kai-Andre Sandøy.   Foto: Privat

Nyheter

Det er noen av sakene som Møre og Romsdal elbilforening skal arbeide med.

Det nye styret i foreninga har nylig holdt sitt første møte der de la planer for framtida.


Elbiler sto for om lag halvparten av nyregistreringene i februar

I februar i år ble det registrert 10.346 nye personbiler i Norge. Elbiler utgjorde nesten 50 prosent.


Foreninga er en medlemsorganisasjon med formål å fremme elektrisk mobilitet med energieffektive kjøretøy, drevet av elektrisitet fra fornybare kilder. Alle fylker i landet har nå egne lokallag.

Foreninga samarbeider med ladeutbyggere og bilforhandlere, og har gjerne fellesstands.

Noen av kjernesakene i Møre og Romsdal er å få utbygd flere hurtigladestasjoner. Få flere ladestasjoner på parkeringsplasser, og ha egne ladedager der det blir gitt informasjon om lading og elbiler.


Tesla har solgt over 50.000 biler i Norge

Tesla har nådd over 50.000 solgte biler i Norge. – Den har forandret hele bilindustrien, sier Bellona-grunnlegger Frederic Hauge.