Giftig sjøbunn

Farligere enn en trodde

Den reelle risikoen har vært underestimert, står det i en ny rapport om giftlaget som dekker sjøbunnen utenfor Ysteneset. Til tross for nye funn, går ikke Mattilsynet ut med nye advarsler til fiskere.

Giftig: Et tjukt lag toksisk tjære dekker store deler av sjøbunnen utenfor Ysteneset og den tidligere Gassverktomta. Dette kategoriseres som farlig avfall og med dårlig mottaksmuligheter i Norge, må kanskje tonnevis av tjære fraktes til f.eks deponi i Nederland. Aspevågen, Slinningen/Hessa, Sulafjellet og Sukkertoppen i bakgrunnen.   Foto: Multiconsult

Nyheter

For den som er opptatt av helse og miljøpåvirkning: Det skal ryddes opp.