Miljøgifter

Friskmelder område med gateoppsop

Engasjerte naboer og Norges Miljøvernforbund har bedt kommunen sjekke mulige miljøgifter i et område i Vasstranda, der kostebiler skal ha blitt observert å dumpe gateoppsop.

Vasstranda: Ett av mange deponi i Vasstranda, markert med rød ring, er undersøkt for miljøgifter. Bildet er tatt fra toppen av lengste hoppbakken I Spjelkavik. Brusdalsvatnet og Holsfjellet i bakgrunnen.  Foto: Mona Skjong

Nyheter

I myrområdet, øst for Spjelkavik idrettsanlegg i Vasstranda, ligger mange gamle og nyere deponi, som siste åra er blitt undersøkt for miljøgifter. Spesielt fordi disse delvis ligger innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden Brusdalsvatnet og kan påvirke drikkevannskvaliteten, er det økt bevissthet rundt hva som ligger i grunnen.