Regner med kraftig økning i permitteringer:

NAV frykter sjukdom blant egne ansatte

NAV-direktør i Møre og Romsdal Stein Veland frykter at sjukdom blant ansatte i NAV kan skape problemer. Han ber folk bruke NAVs digitale tjenester.

NAV frykter sjukdom blant egne ansatte og ber folk bruke digitale tjenester.  Foto: Lise Åserud

Nav-direktør i Møre og Romsdal, Stein Veland regner med betydelig økning i tallet på permitterte utover i uken.  Foto: Terje Engås

Nyheter

NAV er under kraftig arbeidspress som følge av korona-utbruddet. NAV-sjefen i fylket regner med en betydelig økning i tallet på personer som blir permittert utover i denne uka.


Nettproblemer for Nav – permitterte får ikke logget seg inn

Nav Vestland har stengt publikumsmottakene til alle kontorene fra mandag. Permitterte må inn på nett for å registrere seg. Men innloggingen virker ikke.


– Jeg vil ikke spekulere i hvor mange de kan bli snakk om, men det vil bli et betydelig antall, sier Veland.

Det skaper stort trykk på NAV som skal betale ut permisjonspenger og etter hvert dagpenger.

– Vi som etat er også i en situasjon der mange av våre ansatte vil kunne bli sjuke eller havne i karantene. Derfor går vi nå ut med en klar anbefaling til folk om å bruke våre digitale tjenester på nav.no så langt som det er mulig, sier Veland.


Virke ber staten ta regningen for sykepenger:

– Virksomhetene har ikke tid til å vente

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke er unormalt mange ansatte sykmeldt for tiden. Nå vil de at Nav betaler sykepenger de to første ukene den ansatte er syk.


Han bekrefter at det er hoteller, restauranter og øvrige deler av turistnæringen som nå er først ut med å sende permitteringsvarsler til NAV.

– De er disse næringene som vi ser kommer først, sier Veland.

Som også peker på et annet fenomen som nå rammer noen bedrifter i fylket. Den lave kronekursen gjør at bedrifter som er avhengig av å importere varer til sin produksjon kommer i trøbbel fordi varene de importerer blir for dyre.


Permitterte kan få hjelp med huslån

Ber bedriftene kutte kostnader kjapt

– Bedriftene må være kjappe med å kutte kostnader og ta i bruk permitteringsregelverket. Det er rådet fra banksjef i Sparebank 1 SMN, Jan Rune Hurlen.


– Vi har nå fått inn varsler fra en bedrift som opplever dette problemet og som redusere sin produksjon. Den svake kronen gjør at de som en er avhengig av importerte varer for å få produksjonen til å gå rundt opplever at det nå blir svært kostbart, påpeker Veland. Han ønsker ikke si hvilke bedrifter dette gjelder.

Han minner også om at det er viktig at folk som havner i permisjon legger sin cv ut på nettstedet arbeidsplassen.no. Det er nemlig mange virksomheter som i denne situasjonen også trenger mer arbeidskraft.

– Det er en rekke områder som i denne situasjonen etterspør meg arbeidskraft. Det kan for eksempel være folk fra turistnæringen og som nå blir permittert, men som kanskje har sertifikat for lastebil eller buss. Eller det kan være folk som har utdannelse for å jobbe i helsevesenet, men som jobber innenfor andre bransjer nå. Dersom de blir permittert oppfordrer vi dem til å melder seg for å gå inn i andre jobber, sier Veland.