Voldsom økning i permitteringer:

1.700 permittert i Møre og Romsdal

De to siste ukene har NAV fått inn 1.728 søknader om dagpenger fra personer som er permittert eller på veg inn i permisjon i Møre og Romsdal. Det viser en ny statistikk fra NAV. Tallene har økt voldsomt de siste dagene.

1700 personer i fylket er nå permittert som følge av korona viruset.  Foto: Gorm Kallestad

Nyheter

Av de drøye 1.700 personene i fylket som nå er i ferd med å bli permittert fikk NAV søknad fra hele 933 bare på mandag denne uka. Dette er en økning i permitteringer en aldri før har sett maken til. Tallene er langt høyere enn de var under finanskrisen i 2009.

Tallene viser at Møre og Romsdal så langt ikke er mer berørt av konsekvensene av korona-viruset enn andre deler av landet. Oslo og Viken er de to fylkene med klart fleste personer i permisjon. Men også Vestland er kraftig rammet med over 6.000 personer i permisjon.

Nivået i Møre og Romsdal er omtrent som for Nordland og Troms og Finnmark. Agder har nå drøyt 2.000 person i permisjon.

Totalt er det i for hele landet kommet inn 45 000 søknader om dagpenger for folk som er permittert.

Samtidig øker sjukefraværet som følge av påvist korona-smitte, eller mistanke om smitte, kraftig. I Møre og Romsdal er 369 personer sjukmeldt som følge av dette. På landsbasis er tallene over 12.000 personer viser tallene fra NAV.

Også her er det en kraftig økning de siste dagene. Bare i går mandag ble 139 personer i Møre og Romsdal sjukmeldt som følge av koronasmitte eller sjukdom med mistanke om denne smitten.

Dette er langt høyere enn tallet på bekrefta smitta i fylket.

Grunnen til det er at en ikke blir testet selv om en melder inn at en er syk med symptomer som minner om korona-smitte.