Brukbæk attvald i småbrukarlaget

Stein Brubæk er fylkesleiar for Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag.  Foto: Arkiv

Nyheter

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag har halde årsmøte i Molde.

Her vart heile styret attvald.

Det betyr at Stein Brubæk frå Gjemnes held fram som leiar av fylkeslaget.

Dei andre i styret er Ingvild Hansen Nystad, Fjord, Bent K. Moen, Hustadvika, Endre Hånde, Kristiansund og Kristian Ormset, Aure.

Første vararepresentant til styret i småbrukarlaget er Vibeke Evensen frå Sykkylven.