Trinnløs adkomst

Ny inngang til Sunnmøre Museum

Sunnmøre Museum vil bygge om og flytte hovedinngangen for publikum opp til 2 .etasje, med rampe og trapp.

Museum: Sunnmøre Museum søker å bygge ny tilkomst, og flytte inngangen fra 1. til 2.etasjen, med å bygge utvendig trapp samt trinnløs gangveg/rampe for bevegelseshemmede og to HC-parkeringsplasser.   Foto: Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter AS

Nyheter

Bakgrunn for flytting av inngang er museets behov for tilpasninger i driften når det gjelder hovedinngang for publikum.