Nå blir det billigere å ta ferge:

Stortingsflertallet enige om nye koronatiltak

Kutt i arbeidsgiveravgiften og mer penger til kommunene, Nav og sykehusene er blant grepene. Det blir også billigere å benytte seg av riksvegfergene.

Enige om mye, men ikke alt: Aps Hadia Tajik og Høyres Svein Harberg (bak) deltok på pressekonferansen torsdag formiddag.  Foto: Terje Bendiksby (Scanpix)

Nyheter

Etter å ha forhandlet gjennom store deler av natten, ble et flertall bestående av Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV enige om en rekke nye tiltak torsdag morgen.

Blant hovedpunktene:

* Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.

* Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.

* Regjeringen skal så raskt som mulig komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien.

* Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

Det gjelder blant annet sambandene Volda-Folkestad, Festøy-Solevåg og Molde-Vestnes.

* Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.


Håndballsesongen fullført:

Spjelkavik og Ørsta fikk gladnyhet – Volda blir stående og rykker opp

Spjelkaviks herrelag i håndball beholder plassen i 2. divisjon, mens Ørsta trolig rykker opp til samme divisjon. For Voldas dameavdeling gikk ikke sluttføringen deres veg.


Widerøe kompenseres

Flertallet på Stortinget er også enige om å kompensere Widerøe for å sikre flyruter i distriktene

Nå skal staten betale differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på de såkalte FOT-rutene.

Færre passasjerer fører til inntektssvikt. Samtidig skal tilskuddet utbetales forskuddsvis.

FOT-rutene opereres i hovedsak av Widerøe.

FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud, og der Samferdselsdepartementet kjøper flytjenester gjennom en offentlig konkurranse og setter krav til pris, kapasitet og frekvens.

FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet.


40 T-banestasjoner stenger i London

London stenger 40 undergrunnsstasjoner torsdag som en del av tiltakene mot koronapandemien.


– Handler om folk

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede fredag komme med ytterligere tiltak, sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

– Den enigheten vi har kommet fram til, handler om folk. Om hverdagen deres. Om å sikre arbeidsplasser og trygge framtida, sier Arbeiderpartiets Hadia Tajik

– Det er viktig for meg å slå fast at Frp er villig til å gjøre alt som trengs for å hjelpe norsk helsevesen, næringsliv og privatpersoner i den krisen landet vårt nå står i. Vi har klart å bli enige om ytterligere tiltak, og den pakken som regjeringen opprinnelig la fram forrige fredag, er svært kraftig styrket. Det var helt nødvendig, sier Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

Stortingsflertallet ble enig om en første krisepakke mandag.

Regjeringen har også varslet at det kommer ytterligere økonomiske tiltak den 20. mars og 27. mars.


Dagligvarebutikker monterer plastskjermer for å skjerme ansatte

Norske dagligvarebutikker vil hindre smitte av koronaviruset ved å montere pleksiglass i kassen.