Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen:

– Nå er det mange isolerte eldre som trenger oss

– Når er det mange isolerte eldre som trenger oss. Vi prøver så godt vi kan å være der for dem, sier diakon Gunvor Dirdal.

Besøkstjeneste: Diakon Gunvor Dirdal (t.v) og de frivillige kan ikke gå på hjemmebesøk til eldre og ensomme i Ålesund, på grunn av korona-utbruddet. Her på besøk til Margot Ulvenes på Hessa. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje om Menighetspleien og besøkstjenesten i fjor høst.   Foto: Arkivfoto: Nils Harald Ånstad

– Dette er en helt ny situasjon

Gunvor Dirdal
Nyheter

Menighetspleien for Ålesund og Volsdalen driver besøkstjeneste for 70 eldre og ensomme i byen, både i privathjem og institusjoner.

Korona-utbruddet har satt mange av dem som bor alene hjemme i en ekstra vanskelig situasjon.

Mange eldre har vanskelig for å komme seg ut på egen hånd, og de kan ikke få besøk av selv nær familie.

Bruker telefonen

– På grunn av smittefare er vi blitt frarådet av helsemyndighetene å dra ut på normal besøkstjeneste. Våre brukere er en veldig sårbar gruppe, på grunn av alder og helse. Dette retter vi oss selvsagt etter, sier diakon Gunvor Dirdal.

– Vi bruker nå telefonen, og prøver å ha jevnlig kontakt med alle brukerne våre på den måten, sier Dirdal.

Vanskelig å gå på butikken og apoteket

I tillegg til hjemmebesøk, bistår tjenesten vanligvis også med konkret hjelp, for eksempel handleturer på butikken og apoteket.

Også dette er nå blitt mye vanskeligere, men Menighetspleien prøver så godt de kan å hjelpe folk som trenger det.

De frivillige som vanligvis hjelper til, er enten selv opptatt i arbeid eller i en alder som gjør at de må være ekstra varsomme.

Med hjelp av den nye diakonen i Ålesund og Volsdalen menighet har Dirdal likevel noe mulighet til å reise ut og hjelpe.

Kartlegger behov

– Dette er en helt ny situasjon. Vi prøver nå å kartlegge behovene til våre brukere. Mange får hjelp til praktisk bistand av den kommunale tjenesten, familie eller andre, sier hun.

Det er også opprettet også ulike hjelpegrupper på Facebook.

Når selv barn og barnebarn ikke kan komme på besøk, blir ting vanskeligere over tid. Å ta bussen og dra på butikken eller apoteket selv, er også en smitterisiko for de eldre.

– Ut fra smittevernhensyn er det hele tiden en vurdering hva vi kan gjøre i hvert enkelt tilfelle, sier Dirdal.

Hun sier at korona-utbruddet er veldig urovekkende for alle.

Mye usikkerhet

– Men så langt er folk hjemme, friske og situasjonen er for mange relativt uforandret. Men det er mye usikkerhet, både om hvor lenge dette vil vare – og hvordan tiden fremover blir.

– Vi legger opp til hyppige samtaler med brukerne på telefon. Da vil vi lytte til hvordan de har det, om det er noe de trenger hjelp til – og ha den viktige samtalen.

– I noen tilfeller handler det også om å hjelpe de eldre til å forstå og sortere all informasjonen som kommer kontinuerlig på nyhetene, sier Dirdal.

Frivillige kan ta kontakt

Hun sier at Menighetspleien er positive til at nye frivillige som kan tenke seg å bli med i foreningen, om å ta kontakt.

Nylig var den over 130 år gamle foreningen truet av nedleggelse, men nå ser det ut for at de kan fortsette sitt viktige arbeid.Fornyet entusiasme og noen frivillige har meldt seg:

Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen: – Det er mange som sier at vi må fortsette. Jeg tror det skal være mulig. 

Det er ennå ikke bestemt om de fortsetter på sikt, men Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen har fått nytt håp.Har hjulpet gamle, sjuke og fattige i Ålesund siden 1888:

De har hjulpet eldre, fattige og ensomme i Ålesund i 131 år. Nå kan det snart være slutt.

Menighetspleien i Ålesund kan bli avviklet. De mangler yngre krefter til å overta.