Koronavirus får følgjer for politikken og skulane:

Ikkje skulenedleggingar i Giske i år

Koronakrisa gjer at Giske neppe får samla kommunestyret på ei god stund. Dermed blir det ikkje endringar i skulestrukturen frå hausten av.

Alnes skule: Det spøker framleis for Alnes skule, men det no tyder alt på at det blir skuledrift både her og på Giske også i haust. På biletet ser vi nokre av forkjemparane for skulen på Alnes. Frå venstre: Jan Harald Alnes, Lene Walderhaug Alnes og Morten Alnes Grundstad.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

I vinter har det vore ein beinhard skuledebatt i Giske.