Plagsome rådyr et opp jordbærplanter

Rådyr gjer i vinter stor skade i jordbæråkrar i Valldal, ved at dei grev fram plantane og et dei opp. To bønder søkjer difor om lov til å skyte dyra.

Rådyr gjer store skade på jordbæråkrar i Valldal, og lever difor farleg. (Illustrasjonsbilde).   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

– Tiltaka som er gjort er inngjerding. Vi går over gjerda til stadigheit for å reparere skader, men dyra klarer å kome seg inn etter ei stund. Hjorten er besett til å øydelegge gjerda, fortel bøndene.