Jusprofessor til NRK: – Å sette friske folk i karantene er ulovlig frihetsberøvelse

Ifølge jusprofessoren risikerer kommunene både straffansvar og erstatningsansvar for karantenereglene.

Ulovlig frihetsberøvelse: Jussprofessor Hans Petter Graver mener kommunene ikke har hjemmel til å pålegge friske personer karantene etter innenlandsreiser.  

Nyheter

Jussprofessor Hans Petter Graver har gjennomgått lovverk og forarbeider. Ovenfor NRK slår han fast at kommunene ikke har hjemmel til å pålegge friske personer karantene fordi de har vært på reiser innenlands i Norge.