Kutter i buss og ferjeavganger

Taper 60 millioner i billettinntekter

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har reduserte billettinntekter fra ferjer, båter og buss på 60 millioner kroner i måneden som følge av koronakrisen. Nå kuttes buss- og ferjetilbudet.

KRISE: Fylket sine bilettinntekter fra ferjer, busser og båtruter ligger an til å bli redusert med 60 millioner kroner i måneden som følge av koronakrisen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I fylket jobbes det nå med planer om å redusere både buss-, båt- og ferjetilbudet. Bussrutene skal ned til det som omtales som "vinterferieproduksjon", og ferjetilbudet skal reduseres. Hvor omfattende det blir er foreløpig ikke klart. Det viser et notat utsendt fra fylkesadministrasjonen.