– Fylkesmannen må åpne grensene nå

I ei pressemelding melder Maritimt Forum Nordvest, Haram Næring og Innovasjonsforum og MAFOSS at de på vegne av maritimt næringsliv krever at fylkesmannen og kommuner i Møre og Romsdal opphever de lokale innreisereglene.

Daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest krever sammen med Haram Næring og Innovasjonsforum og MAFOSS at de lokale karantenereglene blir opphevd.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Dette har de også formidlet til fylkesmannen og ordførerne i Møre og Romsdal gjennom et felles brev.


Beskjed fra Fylkesmannen:

- Kommunenes ulike karantene-vedtak er uheldig

Fylkesmann Rigmor Brøste mener det er uheldig at den enkelte kommune innfører ulike karantenebestemmelser. Hun håper at det kommer nasjonale retningslinjer.


De påpeker at fylkesmannen i Møre og Romsdal er den eneste av de elleve fylkesmennene som har anbefalt lokale vedtak som strider mot regjeringens retningslinjer.


Fylkesmannen i Møre og Romsdal alene om lokale koronaregler

Mens regjeringen advarer om egne karanteneregler i fylker og kommuner, har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bedt kommunene innføre lokale regler.Ulstein vil ikkje innføre eigne karantene-reglar

Kriseleiinga i Ulstein kommune hadde møte i dag og drøfta Fylkesmannen si oppmoding og forventing om reisekarantene.


– Både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og regjeringen har gått ut mot kommuner som stenger arbeidere ute fra kommunen deres, av frykt for korona-viruset. Norges fremste fagfolk er meget tydelige på at statens tiltak er mer enn godt nok. Har virkelig statens representant i Møre og Romsdal formell rett til å overprøve statens retningslinjer? Hvilke helsefaglig kompetanse er det fylkesmannen har tilgang til som kan overprøve de nasjonale tiltakene? skrives det i pressemeldinga.


Jusprofessor til NRK: – Å sette friske folk i karantene er ulovlig frihetsberøvelse

Ifølge jusprofessoren risikerer kommunene både straffansvar og erstatningsansvar for karantenereglene.


De påpeker at Møre og Romsdal trenger et næringsliv også etter viruset.


Næringslivet råder kommunen til å følgje nasjonale reglar

Næringslivet i Ulstein gir kommunen eit klart råd: Følg folkehelseinstituttet si linje vidare.


– Da må vi ikke gjøre det ennå vanskeligere å drive næring i vårt fylke enn andre steder i landet. Vi vet ikke hvem fylkesmannen har snakket med før hun gjorde sitt vedtak, men det er ikke næringslivet i fylket, skriver de og understreker at arbeid ved bedrifter raskt vil stoppe opp når ansatte og underleverandører ikke kan komme inn i fylket uten å havne i karantene.


Norsk Industri er kritiske til strenge innreiseregler i Møre og Romsdal:

— Det er alvorlig at Fylkesmannen ikke hører på egen arbeidsgiver

Bedrifter i Møre og Romsdal reagerer kraftig på oppfordringen fra Fylkesmannen til kommunene, om å ha strengere innreiseregler enn hva statlige myndigheter råder til. «Alle må være med på helsedugnaden», er Fylkesmannens svar.Karantenekaos på Sunnmøre skaper forvirring:

Kommuneoverlegar ut mot ulik karantenepraksis

Nokre kommunar følgjer dei nasjonale karantenereglane. Andre lagar sine eigne reglar. Forvirrande, meiner kommuneoverlege.


I brevet til fylkesmannen skriver aktørene at de hadde forventet at Regjeringen ville pålegge alle fylker og kommuner å følge de nasjonale reglene.


Nye karanteneregler i Ålesund fra fredag kveld:

Tar grep for hindre smitte fra andre fylker

Samtidig som antall smittede i Ålesund har økt til 11 personer, innføres strengere innreiseregler til kommunene i Møre og Romsdal enn hva FHI anbefaler.


– Da det ikke skjedde, må Fylkesmannen og ordførere selv ta til fornuft og åpne opp for innreise til fylket straks. Vi må kunne forvente at fylkesmannen som statens representant i fylket følger statens retningslinjer.