Ønsker å gi mer makt til formannskapet i krisetider:

Bare Rødt som setter foten ned

– Helt uaktuelt. Vi kommer ikke til å si ja til forslaget om å overføre myndighet fra kommunestyret til formannskapet.

Mer makt: Kommunestyret skal onsdag avgjøre om formannskapet skal få overført mer makt så lenge koronakrisa varer.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det sier Malena Strømmen Malakzadeh som representerer partiet Rødt i Ålesund kommunestyre. Onsdag skal kommunestyret avgjøre om koronakrisa også betyr at formannskapet skal få mer makt. Det ser ut til at de fleste partiene vil støtte forslaget fra kommunedirektøren om at formannskapet må ta seg av saker som egentlig hører hjemme i kommunestyret. Et slikt vedtak må også være enstemmig, men det rokker ikke ved Rødts beslutning om å si nei.