Årim:

Kan håndtere smittefarlig avfall

Årim har henvendt seg til kommunene med spørmål om de trenger bistand til å ta imot smittefarlig avfall.

Avfall: Tafjord Kraftvarme AS sitt bossforbrenningsanlegg på Grautneset i Breivika i Ålesund.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Årim håndterer ordinært avfall fra ulike virksomheter i regionen. Men når det gjelder smittefarlig avfall fra helsetjenesten, er dette omfattet i eget regelverk. Det er ikke Årim som håndterer dette avfallet i dag, da kommunene har egne ordninger. Men i forbindelse med koronasituasjonen, ser Årim at bruken av engangsutstyr og dermed produksjon av smittefarlig avfall i helsetjenesten øker raskt, noe som kan sette de eksisterende ordningene for slikt avfall under press. Årim har derfor gått ut med spørsmål om behovet.