Fylket med hastevedtak:

Korona-krisen gir gratisferje for passasjerene

Korona-krisen gjør at person kan reise gratis på ferjene i månedene som kommer. Prisene for en bil blir som i dag.

Uenige: Frps Frank Sve og Sps Kristin Sørheim er rykende uenig om fylket trenger å øke ferjeprisene. Koronakrisen gjør at passasjerer inntil videre reiser gratis.  Foto: Geir H. Strand

Nyheter

Fylkesutvalget brukte hasteparagrafen i kommuneloven for å få på plass en smittefri billettering på fylkesferjene. Det betyr at en bruker skiltgjenkjenning for biler og lar passasjerene reise gratis. Ordningen er innført på riksvegferjene.