Møre og Romsdal

Nær 10.000 permittert siste ukene

Siden 9. mars har Nav mottatt 9.752 søknader om dagpenger under permittering i Møre og Romsdal.

På elleve dager har Nav mottatt 243.600 søknader om dagpenger.  Foto: Gorm Kallestad

Nyheter

Dette er 7,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Av disse søknadene kom 770 i uke 11, 8.045 i uke 12 og hittil i uke 13, fram til 08.00 tirsdag, ble det sendt inn 937 søknader om dagpenger under permittering.


Devold permitterer store deler av arbeidsstokken: – Vi står i en uvirkelig og krevende situasjon

47 av 57 ansatte i tekstilkonsernet ble helt eller delvis permittert på fredag. Årsaken er redusert etterspørsel som følge av koronaviruset.Ny administrerende direktør i Uptime International:

– Hele industrien blir påvirket av det som har skjedd de siste ukene

Den nye administrerende direktøren i Uptime International sier det er krevende tider for den maritime klynga, og håper staten bruker hele verktøyskassa for å løse utfordringene næringslivet nå står i.


Helt ledige Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har det kommet inn 930 ordinære søknader om dagpenger siden 9. mars, som er 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette gjelder arbeidsledige. I uke 11 kom det inn 202 søknader, i uke 12 kom det 614 søknader og i hittil denne uka, fram til klokka 08 tirsdag, hadde det kommet inn 114 søkander om ordinære dagpenger.

Siste sammenfattede tall fra Nav er fra 17. mars. Da var det 5.974 helt ledige.

Nav sin ukentlige rapport om ledighetstallene kommer klokka 14. tirsdag.

Vel 20.000 nye søknader i Norge

I løpet av mandag kom det inn 20.400 nye søknader om dagpenger til Nav i Norge. På elleve dager har Nav mottatt 243.600 søknader om dagpenger.

18.100 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering, mens 2.300 søknade er ordinære søknader om dagpenger.

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 243.600 søknader om dagpenger, hvorav 224.200 gjelder dagpenger ved permittering.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 282.600 søknader om dagpenger. I hele 2019 kom det inn 160.500 søknader.