Vil ikke bøye seg for Stortinget

Nekter overta fiskerihavnene

Møre og Romsdal fylke nekter å ta over 36 fiskerihavner som Stortinget har vedtatt skal overføres til fylkene.

Møre og Romsdal fylke nekter overta fiskerihavnene som Stortinget har vedtatt skal overføres til fylkene. Her Gjøsundet fiskerihavn.   Foto: Fuglefjellet

Nyheter

Havnene skulle som en del av regionreformen overføres fra staten til fylkene. Fylkesutvalget viser til at fylkene ikke har fått garantier for at det følger penger med og frykter at de får en betydelig kostnad som de må dekke selv.