Sier ja til vindmøller på Haramsøya

Olje- og energidepartementet avslår klager på Haram vindkraftverk.

Stormer: Det har storma rundt planene om å sette opp åtte vindmøller på Haramsfjellet. Nå gir regjeringa grønt lys.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

- Det var riktig nå å fatte en endelig beslutning i denne saken. Konsesjonen ble gitt for over ti år siden. Da er det på tide at både utbyggerne og lokale interesser får en avklaring. Jeg har respekt for det store engasjementet knyttet til saken. Planene som nå er godkjent innebærer endringer som tar hensyn til både miljø- og naturverdier, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Her kommer det fram at Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs godkjenning av MTA- og detaljplan av vindkraftverk i Haram. Planen og utvidelse av konsesjonsperioden ble klaget inn av Haram kommune og en rekke organisasjoner og privatpersoner.

Klagene kritiserte prosess, utredninger og konsekvenser av vindkraftverk i Haram. Ifølge departementet har MTA/detaljplanen vært behandlet på flere møter med kommunen, grunneiere og landbruket. De mener det har vært mangler ved varsling av enkelte parter, men at de er blitt orientert om vedtakene og gitt mulighet for å påklage dem.

- Departementet har i klagevedtaket satt vilkår om flytting av flere av de 8 vindturbinene som nå skal bygges. En av turbinene skal flyttes om lag 100 meter i sørlig retning for å komme lengre unna tettstedet Ulla. En annen turbin flyttes noe for å unngå å berøre myr, står det i pressemeldingen.

Departementet har også et vilkår for godkjenning av planen at en av vindturbinene blir flyttet lenger inn på platået, for å komme lenger unna fuglereservatet.

Slik reagerer Birgit Oline Kjerstad i Nei til vindkraft på Haramsøya på avgjørelsen: