Ålesund bryter lova i barnehager og skoler - skal rette lovbruddene

Inne- og utemiljø for barn i barnehager og skoler i Ålesund følger ikke lovkrava, og lovbrudd er kjente svært lenge, gjerne årevis, før de eventuelt rettes.

Kamp: Forfall ved Emblem skole har pågått i mange år. Aksjonene har vært mange. Men nå skal det bygges ny skole her.  

Nyheter

Dette avdekker Fylkesmannen i Møre og Romsdal etter et landsomfattende tilsyn med miljørettet helsevern, initiert av Statens helsetilsyn, etter tilsyn med Ålesund kommune.