Digitalt kommunestyremøte

Fjernmøter via digitale plattformer blir virkeligheten for politikerne i disse krisetider. Onsdag møttes kommunestyret i Ålesund på Skype.

Digitalt: Kommunestyret møttes onsdag via Skype, og de eneste som satt i samme rom var ordfører Eva Vinje Aurdal, (nærmest) kommunedirektør Astrid Eidsvik og formannskapssekretær Elin Moen (bakerst)..  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Møtet skulle egentlig bare informere politikerne om bakgrunnen for kommunedirektørens forslag om å overføre myndighet fra kommunestyret til formannskapet. Men som ordfører Eva Vinje Aurdal uttrykte det: Dette utartet til et diskusjonsmøte. Kommunestyrerepresentantene ville gjerne uttale seg om den konkrete saken, og det fikk de også anledning til. Men saka om overføring av makt til formannskapet skulle behandles skriftlig. Det betyr at hver enkelt representant skriftlig skal svare ja eller nei til forslaget, og fristen var klokka 18.00 onsdag kveld.