Foreslår tiltakspakke for handelsnæringa i Ålesund

Høyrepolitiker legger fram konkrete tiltak for handels- og servicenæringa.

Slik så det ut på Ålesund storsenter den første handlelørdagen etter at koronarestriksjonene ble innført. Illustrasjonsfoto.   Foto: Bjørn Halvorsen

Nyheter

Monica Molvær (Høyre), som også er leder i Ålesund sentrumsforening, ber Ålesund formannskap vurdere følgende tiltak for ei pressa handelsnæring i byen:

«Handelen i Ålesund sentrum og andre bydelssentrum i kommunen er hardt rammet av koronakrisen, og spesielt de som ble pålagt å stenge 12. mars på et par timers varsel. Det er viktig at kommunen ser på hvilke muligheter vi kan ta i bruk for å avhjelpe i denne kritiske situasjonen, slik at vi kan sikre et urbant og levende byliv også i fremtiden», heter det i forslaget.

Kom med forslaget: Monica Molvær er politiker i Ålesund Høyre og leder av sentrumsforeninga i Ålesund.  Foto: Marius Simensen

Nytt vedtak i fylksutvalget:

Monica Molvær tilbake i fylkespolitikken– Må ha hjelpepakke raskt, elles vil mange butikkar bukke under

Riccovero har permittert alle tilsette og stengt alle 10 butikkar. – Kjem det ikkje hjelpepakke raskt, kan 84 års skreddarhistorie vere over!


Hun ber også om at følgende tiltak vurderes: Fjerne eiendomsskatten i 2020, gratis leie i tre måneder der kommunen leier ut eiendom, fjerne leie på fortau, fjerne innkreving av skjenkegebyr, gjøre flere områder med gratis parkering permanent ut 2020 og å fjerne eventuelle andre kommunale avgifter.

NB! I en tidligere utgave av denne saken skrev vi at Ålesund kommune hadde kommet med en pressemelding i denne saken. Det var feil, det riktige er at dette er forslag fra Monica Molvær (H).


God start på året – så kom krisa

Slettvoll Møbler har full produksjon i fabrikken på Stranda, men merkar godt koronakrisa i dei 19 butikkane rundt om i Norge, Sverige og Danmark.Tomme lokaler, ganger og veier:

Særdeles stille i spøkelsesbyen

Folket fulgte oppfordringa om å holde seg hjemme. De svært få handlende var av den resolutte sorten.