Rødt fikk følge av flere i Ålesund kommunestyre:

Nei til å gi formannskapet mer makt

Alle måtte si ja, men så mange som 24 av 77 sa nei til å overføre mer makt til formannskapet. Dermed blir det ingen overføring av makt fra kommunestyret – i denne omgang.

Skype: Ordfører Eva Vinje Aurdal, kommunedirektør Astrid Eidsvik og formannskapssekretær Elin Moen var på plass i formannskapssalen. resten av kommunestyrets representanter fulgte møtet via Skype.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Før onsdagens noe uvanlige møte i kommunestyret, var det bare partiet Rødt som sa at det ikke var aktuelt å gå inn for kommunedirektørens forslag om å overføre mer myndighet til formannskapet så lenge koronakrisa pågår.

Kommunestyret behandla saka skriftlig onsdag kveld, og da fristen var ute, viste det seg at Rødt hadde fått med seg 23 av de andre representantene også.

Ettersom saka krevde enstemmighet for å bli vedtatt, er det fortsatt kommunestyret som har det siste ordet i saker som vanligvis skal avgjøres der.


Kommunestyrets informasjonsmøte på Skype utartet seg til diskusjonsmøte

Fjernmøter via digitale plattformer blir virkeligheten for politikerne i disse krisetider. Onsdag møttes kommunestyret i Ålesund på Skype.


Gjelder få saker

I forkant av behandlinga av denne saka, ble det holdt et informasjonsmøte som representantene fulgte via Skype. Der orienterte kommunedirektør Astrid Eidsvik om bakgrunnen for at hun hadde fremma forslaget om mer myndighet til formannskapet.

Det handler selvsagt om at det er vanskelig å holde kommunestyremøter med 77 representanter så lenge koronakrisa varer.

Eidsvik sa at kriseledelsen i kommunen nå har gjort en del vedtak som gjør at man kan ta en liten pust i bakken slik at man så smått kan komme i gang med aktiviteten i de politiske komiteene. Hun understreket også at det så langt ser ut til å være forholdsvis få saker som blir overført fra kommunestyret til formannskapet.

– Så langt er det først og fremst saker som er knytta til oppstart av barnehage- og skolestart det kan haste med, sa Eidsvik.

Kommuneloven setter klare grenser for hva slags saker som ikke kan delegeres fra kommunestyret, og budsjettsaker hører til blant disse. Randi Karin Asbjørnsen (Ålesundlista) stilte spørsmål om budsjettprosessen, og mente at hensynet til helsa i befolkningen også handla om å kutte 30 millioner til helse og omsorg slik kommunedirektøren har foreslått.


Forsøker å få orden på merforbruket i Ålesund kommune:

30 millioner mindre til helse og omsorg

Skolene får 30 millioner kroner mer - helse og omsorg 30 millioner mindre.


Astrid Eidsvik sa at dette var et forslag som var fremma før viruset slo til, og at alle nå har fokus på å ivareta helsa til innbyggerne på best mulig måte.

Ser ikke behovet

Malena Strømmen Malakzadeh (Rødt) fikk spørsmål om hun ville stemme ja hvis det ble gjort endringer i forslaget til vedtak – blant annet når det gjelder hvor lenge maktoverføringa skal vare.

– Jeg ser ikke behovet for å overføre makta til formannskapet så lenge vi kan bruke hasteparagrafen hvis det blir nødvendig. Vi kan ikke gi vekk stemmeretten vår på denne måten, slo representanten fra Rødt fast.

Flere representanter ga uttrykk for at forslaget til vedtak kunne bearbeides slik at et ble spiselig for alle. Frp ønsket blant annet å legge fram et alternativt forslag, men det er det ikke anledning til når ei sak skal behandles skriftlig som i dette tilfellet. Da er det enten ja eller nei til kommunedirektørens forslag.

De som sa nei til kommunedirektørens forslag ble til slutt hele Frp-gruppa, to fra Venstre, Pensjonistpartiet, Rødt og Partiet De Kristne. Randi Karin Asbjørnsen og Arne Olav Almaas fra Ålesundlista stemte også nei, det samme gjorde Lisa Alvestad (Sp), Joakim Skaar (MDG) og Preben Dimmen (uavhengig).

Ordfører Eva Vinje Aurdal sa at det ikke finnes noen plan B hvis forslaget faller, men et alternativ kan være å legge fram ei ny sak til skriftlig behandling der det er tatt hensyn til de argumentene som kom fram i møtet på onsdag.