Fryktar meir vald når familiar er isolert heime

Når skular og barnehagar er stengde, blir fleire barn isolerte heime saman med valdsutøvarar og overgriparar. – Dette gir grunn til uro, seier Ingrid Heggli, dagleg leiar for Statens barnehus i Ålesund.

Barnehusleiar: Når barn no er isolerte heime, er det ikkje så lett for dei å få seie frå om vald. Ingrid Heggli fryktar at det vil kome ein auke i talet på valdssaker mot barn når samfunnet kjem i gjenge igjen.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Ofte er skular og barnehagar ein fristad, der barn som har det vanskeleg heime, har pausar som gjer livet leveleg.