Nordfjord Kjøtt treng fleire tilsette

– Vi opplever stor auke i etterspørsel og har auka matproduksjonen ved anlegget i Loen betydeleg dei siste vekene. Utfordringa no er å få tak i nok arbeidskraft.

Aukar bemanninga: – Dersom vi klarer det, bemannar vi opp slik at vi likevel klarer å køyre produksjon med 50 prosent sjukefråver, seier dagleg leiar Geir Egil Roksvåg. Arkiv  Foto: Roger Oldeide, Fjordingen

Nyheter

(Fjordingen) Det seier Geir Egil Roksvåg, dagleg leiar ved Nordfjord Kjøtt. Etter at Norge vart råka av unntakstilstand grunna koronavirus, har etterspørselen etter norske matvarer auka betydeleg.