Nye tiltak for fødsel og barseltid gir tryggleik, men:

– Fråværet til far under heile opphaldet, med unntak av sjølve fødselen, er ei avgjersle eg ikkje er einig i

Det fortel Elisabeth Heltne Verpeide, som nyleg føydde ei jente. Kjærasten hennar, Adrian Lefdal, fekk ikkje vere med ho før og etter fødselen.

NYBAKTE FORELDRE: Adrian Lefdal og Elisabeth Heltne Verpeide vart 20. mars foreldre til ei lita jente på Volda sjukehus.  Foto: Privat.

Nyheter

Usikkerheit og saknet etter informasjon om oppfølging etter fødselen pregar tankane dei som set liv til verda midt i korona-krisa. Vi har snakka med ei kvinne som er førstegongsfødande, ei som set nytt liv til verda for andre gong og to nybakte foreldre om korleis korona og dei nye sjukehustiltaka påverka dei.