Bekymra over at det er uvanlig stille på sjukehus og legekontor:

– Ta kontakt når det er alvor!

– Vi er bekymra for at folk med alvorlige symptomer ikke tar kontakt med helsevesenet.

Bekymra: Kommuneoverlege Olav Mestad og klinikksjef Elisabeth Siebke opplever at det er uvanlig stille både på sjukehuset og hos allmennlegene.   Foto: Marius Simensen

Lite øyeblikkelig hjelp: Folk får fortsatt hjerneslag og hjertesvikt. Derfor er det merkelig med så liten pågang for øyeblikelig hjelp, sier klinikksjef Elisabeth Siebke.  Foto: Marius Simensen.

Nyheter

Det sier kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund og klinikksjef Elisabeth Siebke på Ålesund sjukehus.

– Fra smekkfulle avdelinger med øyeblikkelig hjelp-pasienter, opplever vi nå at det er veldig stille. Og det bekymrer oss, slår Siebke fast.

Fastlegene i Ålesund merker også det samme. Færre tar kontakt om andre ting enn det som handler om koronaviruset.

Alvorlige konsekvenser

– På kirurgisk avdeling er forklaringa at flere planlagte inngrep er satt på vent, men det forundrer oss at antallet pasienter på medisinsk avdeling med behov for øyeblikkelig hjelp også har gått ned den siste tida. Folk får fortsatt hjerneslag og brystsmerter, og da handler det om å ta kontakt med sjukehuset så fort som mulig. Hvis slike pasienter nøler med å kontakte oss, kan det få svært alvorlige konsekvenser. Så langt vet vi ikke om slike tilfeller, men vi frykter jo at det kan skje, sier Elisabeth Siebke.

Hun forsikrer at sjukehuset fortsatt har god kapasitet til å behandle øyeblikkelig hjelp og tilstander som ikke kan vente.

Gode rutiner

Både Siebke og Mestad tror at det kan ha ulike årsaker når både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten opplever mindre pågang.

– Mange frykter nok at de kan bli smitta på et legekontor, men både allmennlegene og sjukehuset har gode rutiner for å ta vare på pasientene sine, sier kommuneoverlegen.

Fastlegene har også tatt i bruk videokonsultasjoner og annen digital kontakt med pasientene sine. Det gjør at pågangen på legekontorene blir mindre.

– Og så er det selvsagt mindre aktivitet i samfunnet nå. Det kan også virke inn på behovet for medisinsk hjelp, tror Mestad.

– Vi kvier oss kanskje for å belaste fastlegen vår med det som ikke er så viktig?

– Det kan nok hende, men alvorlige symptomer må man ikke bagatellisere. Vi er også opptatt av at mennesker med psykiske problemer eller rusproblemer skal få den hjelpa de trenger, sier Olav Mestad.

– Hva med legevakta? Er det mindre pågang der også?

– Etter at vi fikk et eget mottak for folk med luftvegsplager, har det blitt litt mer normale tilstander på legevakta.

– Kan det være at folk bryr seg mindre med de vanlige «vondtene» sine midt oppe i ei krise?

– Og det må de gjerne gjøre så lenge dette står på, sier Elisabeth Siebke. Men ikke legg lista lavere når det gjelder de alvorlige symptomene.