Koronakrisa:

Frp ønsker strakstiltak fra fylket, Sp ber om penger fra staten

Frps Frank Sve vil at fylket bevilger 100 millioner kroner til strakstiltak for å få folk i arbeid. Senterpartiet ber i et brev om at fylket får mer penger fra staten.

Orten og Sve: Leder i samferdselskomiteen Helge Orten (H) tar i en kronikk til orde for at fylkene øker satsingen på bygging og vedlikehold av fylkesveger. Frps Frank Sve vil ta 100 millioner fra fylkets fond.  Foto: BJØRN BRUNVOLL, Romsdals budstikke

Nyheter

– Vi har masse mindre oppgaver innen vedlikehold av skoler og veier som vi kan starte opp. Vi kan ikke bare sitte og vente på staten, mener Sve.