Sykkylven Skateklubb vil bygge bane:

Håper det rullar deira veg

Ein stad der ein kan rulle - anten det er på BMX, rullebrett, sparkesykkel eller rullestol. Når koronaen etter kvart slepp sitt klamme tak, håper skateklubben i Sykkylven å få oppfylt draumen sin.

Rullepark: Ein rullepark er populær hos BMX-syklistane. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

– Det er mange som ønsker seg ein slik rullepark. Og enda fleire vil bli med når vi berre har fått han på plass, trur Severin Welle.