Slik ferjetakarar og næringslivet på krisepakken:

Meiner ferjeprisane burde ha vore sett 50 prosent ned

NHO meiner krisepakken til Stortinget er eit steg på rett veg. Ferjeopprørarane hadde på si side håpt på endå billegare billettar.

Ferjeopprør-general: Joachim Orvik frå Midsund har kjempa for lågare ferjeprisar denne vinteren. No blir han høyrt, men Orvik meiner kutta burde ha vore større.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Klart, 20 prosent ned hjelper på. Men eg meiner dei kunne ha gått ned meir, til dømes 50 prosent.