Muritunet i Valldal i full beredskap

Klare til å avlaste sjukehuset

Muritunet i Valldal har tømt institusjonen for sine ordinære pasientar. I staden står rehabilitiseringssenteret i full beredskap, klare til å ta imot pasientar frå sjukehusa – om det skal bli nødvendig.

Beredskap: Adm.dir. Geir Ove Vegsund ved Muritunet, der alle rom no står tomme og klare til å ta imot pasientar frå Ålesund sjukehus - om det skulle bli nødvendig.   Foto: Terje Engås

Nyheter

– Hadde alt vore som normalt, hadde vi hatt 70 pasientar her no denne veka – samt 20 dagpasientar innom kvar dag, fortel adm.dir. Geir Ove Vegsund ved Muritunet.