Ålesund kommune: Trekker tilbake faktura for eiendomsskatt og gebyr

Innbyggerne i Ålesund slipper å betale faktura for kommunale avgifter og gebyr ved forfall den 20. april, melder kommunen i en pressemelding torsdag kveld.

  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesund kommune sendte i mars ut sine første fakturaer for kommunale gebyr og avgifter. De siste dagene har det kommet mange sterke reaksjoner fra privatpersoner og næringsdrivende som har reagert med sjokk på økningen i de kommunale avgiftene.

Nå trekkes gebyrkravet tilbake. Innbyggerne skal få en ny utregning i løpet av våren.

- Administrasjonen i Ålesund kommune har i en etterkontroll av kommunale avgifter oppdaga feil i fakturagrunnlaget som har ført til at abonnementene har fått for høge gebyrsatser for vann og avløp, sier virksomhetsleder Jesper Sode Hansen i ei pressemelding.

Kommunen gjør nå nye beregninger og vil legge fram et nytt forslag til gebyrregulativ for kommunestyret 7. mai.

Gebyrregulativet for nye Ålesund ble vedtatt i kommunestyret før jul, men mange har i det siste stilt spørsmål ved om politikerne da skjønte konsekvensene av vedtaket.

- Fakturaen som er sendt ut vil derfor bli kreditert i helhet. Det nye utregna gebyret blir fordelt på de siste tre kvartala. det vil også komme en bedre presisering i fakturaen du mottar på hva du betaler for, sier Hansen.

Første faktura vil ha forfall i juni.

Kommunen vil uansett oppfordre alle til å sjekke fakturaen de har fått, spesielt bruksareal og målt vannforbruk, og melde inn eventuelle feil til kommunen.
Kraftig avgiftsøkning: Huseier Otto Grotle må øke husleia for at det skal gå rundt

Huseiere i gamle Ålesund og Skodje kommuner reagerer på økte vann- og avløpsavgifter i den nye kommunen. Noen får doblet avgiftene fra 2019 - og vel så det.Næringslivet åtvara – politikarane opne for å gjere endringar i 2020

Allereie hausten 2019 kom det innspel frå næringslivet om at dei nye gebyrforskriftene i Ålesund kommune kunne ramme enkeltbedrifter hardt.Næringssjef:

– Gebyret skal ikkje ta knekken på næringslivet

– Kommunen må få tilbakemeldingar på korleis dette slår ut, seier Inger Synnøve Remme, næringssjef i Ålesund kommune.