To korona-dødsfall i Møre og Romsdal - begge på same omsorgsheim i Giske:

Derfor meiner Giske kommune dei har god kontroll på situasjonen

Så langt er to personar i Møre og Romsdal døde som følgje av koronaviruset. Begge var bebuarar på Giske Omsorgssenter. Smittekjelda er ikkje kjent.

- God kontroll: Rådmann Marianne Stokkereit Aasen seier dei har god kontroll på situasjonen, trass i to dødsfall på Giske omsorgssenter.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Likevel trur ikkje Giske kommune det er stor fare for at det blir mange fleire smitta på senteret.