Sykkylven verst rammet:

Sjokktall for arbeidsledigheten i fylket

Arbeidsledigheten i fylket eksploderer. Ved utgangen av mars var 13.874 personer registrert som ledige.

Sykkylven er klart hardets rammet av den voldsomme økningen i arbeidsledigheten. På bildet Åse Helene Folstad og Odd Jostein Drotninghaug.  Foto: Terje Engås

Nyheter

– I likhet med resten av landet opplever også Møre og Romsdal en eksplosiv økning i arbeidsledigheten i mars, sier NAV-direktør i fylket, Stein Veland.

Det utgjør 10 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 10.659 sammenlignet med samme måned i fjor.


Verst rammet er Sykkylven der 22 prosent av arbeidsstyrken nå er registrert som ledige.

– Vi ser at ledigheten stiger mest på Sunnmøre. Sykkylven kommune ligger klart høyest i vårt fylke med en arbeidsledighet på 22,4 prosent. Sykkylven har dermed nest høyest ledighet blant kommunene i landet, og kun Hemsedal med 30,6 prosent har høyere andel ledige, sier Veland.


NHO: – Kompensasjonsordninga vil redde titusenvis av arbeidsplassar

NHO Service og Handel er godt fornøgd med kompensasjonsordninga som regjeringa foreslår for bedriftene.


For fylket sett under ett er det flest ledige under 35 år.

– Dette har nok sammenheng med at relativt mange i denne aldersgruppen jobber i bransjer som er spesielt utsatt nå. Det kan for eksempel være innen butikk, servering og uteliv. Vi venter imidlertid at mange av disse kan komme tilbake i arbeid når vi ikke lenger behøver så strenge tiltak mot smittespredning, sier Veland.


Røe Isaksen: Ledighetstoppen er neppe nådd

Koronakrisen har sendt nye tusener inn i Nav-køen. Over 400.000 er nå registrert som arbeidssøkere – og fler vil det trolig bli.

Herøy, Ulstein, Hareid, Ålesund og Sula er andre kommuner som nå opplever kraftig økning i ledigheten. I disse kommunene er mellom 11 og 12 prosent av personer i arbeidsdyktig alder enten permittert eller oppsagt.

Nå har nær 14.000 søkt om dagpenger i Møre og Romsdal

NAV betaler ut forskudd før påske, men da må du søke seinest fredag.

Vanylven er eneste kommune i vårt område som skiller seg markert ut med 69 personer registrert som ledige noe som utgjør "kun" 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Fra 9. mars til 1. april har vi mottatt 13.776 søknader om dagpenger under permittering og 1502 ordinære dagpengesøknader, sier Veland.


Flere lokale bilforhandlere har måttet permittere

– Folk må fortsette å bruke oss, er oppfordringa fra leder Terje Løvmo hos Sunnmøre Bilbransjeforening.En av tre bedriftsledere mener det er reell fare for konkurs

NHO har gjennomført en ny medlemsundersøkelse i forbindelse koronapandemien, og 35 prosent av bedrifslederne mener at det er en reell fare for at bedriften de leder går konkurs.