Brødr. Sunde

Må fjerne vannledning innen september

Brødr. Sunde har fått frist til 1. september 2020 til å fjerne vannledninga i Brusdalselva. NVE varsler straff i form av tvangsmulkt dersom fristen ikke blir overholdt.

Spjelkavik: Vannledinga til Brødr. Sunde i Brusdalselva må fjernes innen 1. september 2020. NVE truer med tvangsmulkt dersom ikke både ny og gammel ledning er fjernet innen fristen. Bilder viser ledningene i elva under gangbroa mellom Fremmerholen og Vasstrandvegen, som mange krysser på tur rundt Lillevatnet i Spjelkavik.   Foto: Karl Helge Skytterholm

Nyheter

Det handler om en 515 meter lang vannledning som ligger i Brusdalselva, på strekningen fra Brusdalsvatnet til Lillevatnet. Myndighetene mener ledninga er til sjenanse for folks naturopplevelse og kan være til skade for gytende sjøørret og forekomsten av en sjelden elvemusling, og har vedtatt at ledninga må fjernes fra elva.