Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) slår alarm:

Kan bli kritisk for kommunale bygg

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2020 er så lavt at stengte sjukeheimsavdelinger, klasserom og idrettshaller kan bli resultatet.

Beredskap: ÅKE har fått ansvaret for drift av kommunens brannstasjoner uten at det har resultert i mer penger.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Styret i ÅKE har i krystallklare ordelag beskrevet hva som blir konsekvensene dersom driftsbudsjettet ikke blir økt. Kommunedirektøren har allerede foreslått 15 millioner kroner ekstra. ÅKE-styret ber om ytterligere 31 millioner, men selv 46 millioner kroner i påplussing gir ikke rom for mer enn akutt vedlikehold. Verdibevarende tiltak er det fortsatt ikke penger til.