Rakk ikkje fristen, men har sendt inn det dei kallar eit sterkt råd:

Fylkeskommunen seier nei til badeland i Brattvåg

Høyringsfråsegna vart ikkje sendt innan fristen. Fylkeskommunen meiner likevel at detaljreguleringsplanen for det planlagde badelandet i Brattvåg ikkje bør godkjennast.

Vedtak på tampen: Om lag fire månader før Haram slutta å eksistere som kommune vedtok politikarane eit badeland til over 160 millionar kroner.  Foto: SE‐Arkitektur AS

Nyheter

Brevet frå fylkeskommunen til nye Ålesund kommune vart sendt 31. mars.