Vartdal Plast-tilsette spreidde optimisme

Sjåførar rulla for folket

«Takk for at du held deg heime» og «Det går bra» er bodskapen frå tilsette ved Vartdal Plast. Og sjåførane understreka det med å legge seg på hornet.

«Hald deg heime», «Alt blir bra» og «Vi rullar for folket»

Sjåførane hadde banner med oppmuntrande ord
Nyheter

(Møre-Nytt:) Påskestilla i Ørsta og Volda vart avbrote av kraftig tuting midt på dag 2. påskedag.