Testar kontroversiell medisin mot korona

Heile verda ventar på ei koronavaksine. Dei som i mellomtida vert alvorleg sjuke, treng medisin som verkar så fort som råd.
Nyheter

Verdas helseorganisasjon (WHO) har sett i gang det som vert omtalt som ein internasjonal forskingsdugnad. Norge og Spania er først ut. (Sjå faktaboks i saka for detaljar).